23.01.2014, 17:40

Žiaci majú mať šancu pracovať v odbore, ktorý študovali

Späť na článok