Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
15.10.2015, 00:00

Toto nám hrozí od migrantov. Smrteľne vážne

HN prinášajú 4+1 rizík, ktorými nás môžu ohroziť utečenci.

Budú súložiť s našimi ženami. Nám podrežú krky ako sliepkam. Ak nie, donútia nás vzývať Alaha a ešte nám zoberú prácu. Budú parazitovať na našom sociálnom systéme. Zavlečú k nám choroby od výmyslu sveta. Ak sa nebudeme brániť, nezostane kameň na kameni. Kriminálnici. Názor slovenskej krčmy na imigrantov je ostrý ako nože teroristov. Hlásať iný je rovnako odvážne, ako vyskočiť na stôl v šenku v Terchovej a skríknuť:„Jiří Jánošík bol maďarský Žid!“

Septembrový prieskum agentúry Focus ukázal, že téma utečencov prekrýva všetky ostatné. Registrovalo ju až 91,6 percenta respondentov a takmer dve tretiny Slovákov sú presvedčené, že by sme nemali prijať ani jedného utečenca. Aké nebezpečenstvá pre Slovenskú republiku a Európsku úniu však reálne predstavujú?

Ohrozenie č. 1: Epidémie a choroby

Predminulý týždeň rakúsko-maďarský hraničný priechod Nickelsdorf-Hegyeshalom zaznamenal trpký rekord. Prešlo ním 300-tisíc imigrantov. Riaditeľ tropického inštitútu Vysokej školy sv. Alžbety Vladimír Krčméry ho pozná dôverne. Spolu so svojím Tropic Teamom je na „čiare“ pomaly deň čo deň. „Ešte nikdy sa nestalo, aby sa premiestnilo také množstvo ľudí, a to ešte navyše v priebehu jedného mesiaca. Také niečo nepoznal ani holokaust,“ hovorí pre HN.

Ďakuje Bohu, že zatiaľ intenzívne nepršalo. V opačnom prípade už mohli povrchové vody kontaminovať spodné. „Epidémia je nevyhnutný dôsledok každej živelnej pohromy a tento exodus živelnou pohromou je,“ objasňuje. Ministerstvo zdravotníctva už začalo monitorovať hladinu baktérií v neďalekých vodách Rusoviec či Čunova.

Jedna dobrá správa: všetky kultivácie, ktoré robili utečencom prechádzajúcim cez spomínaný hraničný priechod, boli negatívne. Nezistil sa ani jediný prípad podozrenia na TBC. Spektrum zistených chorôb je totožné s našimi: hypertenzia, diabetes, ischemická choroba srdca. K tomu sa pridružujú ťažké depresie, hnisavé rany na nohách či zápaly horných dýchacích ciest.

Imigranti prúdia zo Sýrie a Iraku, teda z oblastí s pomerne vysokým štandardom. Minulý týždeň sa však spektrum prekvapivo zmenilo a taktovku prebrali ľudia z Afganistanu a Pakistanu. Od týchto skupín ešte výsledky testov nie sú. „Tie doterajšie momentálne nezakladajú žiaden dôvod na strach ani na zavedenie nejakého špeciálneho režimu. Ale to sa môže zmeniť,“ konštatuje Krčméry.

Na hranici však na imigrantov nečakajú len lekári, ale taxíky alebo príbuzní, ktorí ich odvezú do vysnívaného miesta, a teda dokonalá záchytná sieť sa nedá utkať. V Európe naposledy takú zorganizoval maršal Tito v roku 1975, keď Juhoslávia čelila pravým kiahňam. Počas totálnej karantény uzavrel hranice tak, že nemohli vycestovať ani diplomati.

Krajiny V4 by vraj mali disponovať dostatočnými zásobami očkovacích látok proti týfusu či cholere. Mobilné záchody musia byť úplnou samozrejmosťou. Krčméry by okrem toho opäť zaviedol povinné očkovanie proti TBC a ako detektív by pátral, aký vakcinačný status majú deti. Jeho odkaz je priezračný:„Nie je dôvod podliehať panike. Zbytočne sa bojíme, ale mali by sme byť pripravení. Slovensko spí, ale nech je to spánok bdelých.“

Október sa prehupuje do druhej polovice. Na počudovanie ani chlad utečencov nezastavuje. Cez Nickelsdorf-Hegyeshalom naďalej prechádzajú tisícky zúfalcov.

Ohrozenie č. 2: Strata práce a kriminalita

Z rozhovoru zachyteného na zastávke autobusu:„Tá maďarské novinárka nemala kopať do toho decka. Nie, to sa deťom nerobí. Fuj. Ale to nie je nič proti tomu, čo za zločiny vyvádzajú u nás!“

Čo teda také stvárajú u nás? O stanovisko sme požiadali ministerstvo vnútra. „Z pohľadu migrantov nemáme o zvýšenej kriminalite vedomosť. Z celkového pohľadu imigračnej krízy sa kriminalita zvýšila vo vzťahu k prevádzačom, kde došlo k rapídnemu nárastu v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Najmä tým, že páchateľmi daného trestného činu sú cudzí štátni príslušníci,“ uviedol Martin Wäldl z oddelenia komunikácie a prevencie.

Mapovanie kriminality prisťahovalcov je obzvlášť komplikované už len tým, že neexistuje dokonalá metodika. Vo Švédsku vznikla v rokoch 1997 až 2001 podrobná štúdia (preverila 4,4 milióna obyvateľov vo veku 15 až 51 rokov). Už vtedy tu žili státisíce imigrantov. Podiel cudzincov obvinených z trestného činu narodených mimo Švédska bol 2,5-krát vyšší ako u domácich. Podiel obvinených potomkov cudzincov bol vyšší 1,5-krát.

Naopak, štúdia Oxfordskej univerzity konštatuje, že rast podielov žiadateľov o azyl koreloval o jeden percentuálny bod s rastom majetkovej trestnej činnosti, korelácia s násilnou trestnou činnosťou bola nulová. Brian Bell, jeden z autorov, v neskoršej štúdii dospel k poznaniu, že „neexistuje jednoduchá väzba medzi imigráciou a zločinom“. Za jeden z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich kriminalitu označil možnosť pracovného uplatnenia.

Práve obavy zo straty zamestnania sú jedným z faktorov, ktoré vedú Slovákov k nevraživým pohľadom na nevítaných prišelcov. Aj otázkou zamestnanosti sa zaoberá Centrum pre výskum etnicity a kultúry. „Branie práce“ pokladá za jeden z najväčších omylov o imigrantoch. „Ak niekto chce na Slovensku zamestnať cudzinca na nejakej pozícii, môže urobiť až vtedy, ak miestny úrad nenájde na toto miesto občana Slovenska,“ tvrdí pracovníčka Centra Alena Chudzíková. Argumentuje aj tým, že najnovšie prognózy hovoria, že pracovnú silu budeme potrebovať aj napriek vysokej nezamestnanosti. Z 80-tisíc cudzincov žijúcich na Slovensku poberá dávky v hmotnej núdzi priemerne 200 – 300, čo je zanedbateľná časť. „V mnohých prípadoch sa sociálna odkázanosť môže stať dôvodom na vyhostenie, takže migranti majú o to väčšiu motiváciu pracovať,“ konštatuje Chudzíková.

Pravdou zostáva, že nezamestnanosť u nás osciluje okolo 11 percent. Slovenský trh práce prestáva kvalitne fungovať pri desiatich percentách a k jeho vyčerpaniu stačí o jedno percento menej. Jednoducho tu existuje vrstva obyvateľstva, ktorá sa nezamestná ani pri nadbytku práce.

Ohrozenie č. 3: Bezpečnosť a terorizmus

Bezpečnostní experti bijú na poplach. Jeden z nich, bývalý náčelník Vojenskej spravodajskej služby Českej republiky, Andor Šándor, dokonca zašiel tak ďaleko, že pre HN vyhlásil, že „ide o klasický moslimský záťah na Európu“. Podľa neho spočiatku Nemci hľadali lacnú pracovnú silu, no vymklo sa im to z rúk.

Slovenská informačná služba je vo svojich vyjadreniach zdržanlivejšia. Ešte v septembri vydala vyhlásenie, v ktorom uvádza:„Riziko prieniku radikálnych džihádistických extrémistov na územie EÚ sa v posledných mesiacoch práve z dôvodu dôsledne nefungujúceho režimu pohybu osôb v rámci schengenského priestoru výrazne zvýšilo. Na aktuálnu situáciu SIS reaguje prijímaním mimoriadnych opatrení.“

Odborník na terorizmus, politológ z Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, zastáva názor, že utečencov by sme nemali spájať s terorizmom, pretože bunky radikálnych islamistov a teroristických organizácií už majú svojich ľudí aj v podobe spiacich buniek v krajinách EÚ. „Najväčším bezpečnostným rizikom sú občania EÚ, ktorí odišli bojovať do Sýrie a Iraku na strane Džabhad al-Nusra a ISIS. Sú vlastníkmi pasov, ktoré im umožňujú po návrate do domovských krajín pohybovať sa v schengenskom priestore a uplatniť bojové skúsenosti,“ hovorí pre HN Jozef Klavec.

Podľa neho by koordinátori a plánovači teroristických útokov neriskovali svoj príchod prostredníctvom rizík, ktorým sa vystavujú migranti. Môže sa však stať, že jednotlivci, pokiaľ nezapadnú do nového prostredia, budú mať pocity izolovanosti a odcudzenia, takže následne ich islamisticko-džihádistická ideológia môže osloviť.

Bezpečnostný expert Milan Žitný si myslí o tých, ktorí imigrantov považujú za dobromyseľných jedincov, že nechcú vidieť, čo sa pred ich zrakmi odohráva. „Momentálne výjavy z nemeckých miest, kde dochádza k vážnym konfliktom a fyzickému násiliu medzi jednotlivými národnosťami, náboženstvami a sektami signalizujú, že svoje spory a netoleranciu k inakosti nenechali doma, ale priniesli si ich do Európy.“

Žitný zodpovednosť za migračnú inváziu nezvaľuje na spravodajské služby, ale na politikov. Varovné hlasy tu boli už dlhé roky, no adekvátnu reakciu v politických orgánoch nevyvolali. „A nedialo by sa asi ani dnes nič, keby sa Maďarsko nebolo rozhodlo postaviť plot so Srbskom. To bol bod zlomu,“ dopĺňa Žitný.

Za najväčšiu hrozbu však považuje neustály rast popularity politických strán extrémnej pravice. „Tá bude mať dôvod oslavovať, pretože to je tá pravá, svätá’ voda na jej bezbožné mlyny.“

Ohrozenie č. 4: Smerovanie EÚ a Slovenska

Aj sociológ Michal Vašečka za TOP1 považuje za možné posilnenie populistických a extrémistických strán. „Ľudia veľmi podceňujú, že v panike môžu vyberať lídrov, ktorí môžu byť oveľa väčším ohrozením pre budúci vývoj v Európe – od demokratického vývoja, cez elementárne slobody až po ekonomické fungovanie. V momente, keď sa spolupráca krajín začne obmedzovať – najprv na úrovni Schengenu, neskôr v oblasti trhu práce a ďalších oblastiach – môžeme sa dostať o 50 rokov naspäť,“ domnieva sa.

Za najdôležitejší a zároveň nový moment označuje elementárne vyprchávanie dôvery medzi členskými štátmi EÚ. Vo vzduchu začína visieť otázka, či súčasný model Európy má vôbec zmysel. Je veľmi nebezpečné, ak začneme prijímať skratkovité riešenia tak, ako sa to v súčasnosti stalo na strane Slovenskej republiky i Európskej komisie. Tá sa dlhé roky snaží zlaďovať migračnú politiku, no nie s veľkým úspechom, a to pre malú spoluprácu členských štátov EÚ.

„Z pohľadu národných štátov ide o oveľa radikálnejší zásah do ich suverenity, než napríklad snaha o zjednotenie daňového systému. Je však neprípustné, aby sme pri ďalších migračných vlnách nemali spoločnú migračnú politiku. Pri príchode ďalšej humanitárnej krízy už nebude čas pýtať sa jednotlivých štátov na ich opatrenia, všetko bude musieť byť dohodnuté dopredu. Toto leto sa už nemôže zopakovať.“ Európa týmto svetu vyslala odkaz, že nevie zareagovať na problémy, na ktoré mala zareagovať štandardizovanými technickými riešeniami.

„V budúcnosti však do predchádzania negatívnych dosahov migrácie budeme na úrovni EÚ i na úrovni národných štátov musieť investovať výrazne viac peňazí. Ak si niekto myslí opak, neporozumel situácii,“ tvrdí Vašečka. Zvýšené finančné prostriedky si vyžiada obrana, bezpečnosť, rozvojová pomoc, prijímanie migrantov... „Bude to bolieť, ale nevyhneme sa tomu. Toto je nový svet 21. storočia a Slovensko ako súčasť bohatého severu bude čoraz príťažlivejšie pre všetky typy migrantov.“

Členské krajiny budú v najbližšom období náročne diskutovať ďalšie kroky a je zrejmé, že dosiahnuť konsenzus bude mimoriadne náročné pre rozdielne pohľady na jednotlivé aspekty súvisiace so súčasnou migráciou – otázky bezpečnosti, ľudské práva, štandardy ich ochrany a nakoniec otázky ekonomickej využiteľnosti migrácie pre jednotlivé štáty.

Podľa sociológa je úplne legitímne, ak niektoré politické sily požadujú návrat EÚ k voľnejšiemu zväzku štátov, v ktorom napríklad tzv. Schengen nebude fungovať. „Ale zo strany euroskeptických politických síl je korektné ľudí informovať o dôsledkoch zaradenia spätného chodu. A zároveň je nevyhnutné zadefinovať lepšie spoločné štandardy v prístupe k migrácii, azylantom či rozvojovej pomoci.“

Slovensko je krajinou, ktorá poskytuje azyl veľmi nízkemu počtu žiadateľov o azyl, v niektorých rokoch v promile celkových žiadostí. Vo Švédsku je to dlhodobo nad úrovňou 50 percent celkových žiadostí. Tieto kvalitatívne odlišné štandardy naznačujú nekompatibilitu. „Súčasný stav je dlhodobo neudržateľný, ale súčasná kríza je paradoxne šancou vydiskutovať si na úrovni EÚ vážne témy, ktoré boli dlhodobo v tieni tém iných, najmä ekonomických,“ dúfa Vašečka.

Ohrozenie plus 1: Neukojené pudy

Cez hranicu prechádzajú len samí mladí, mocní muži. Ďalšie vďačné corpus delikti pri stoloch s pohárikmi. Chlapi sediaci okolo nich v mladíkoch vidia nielen votrelcov so silnými kalibrami zavesenými na chrbte, ale aj kdesi inde. K ich debate by sa určite pridal britský filozof Roger Scruton, ktorý komplikovanú problematiku zúžil na – pudy. V rozhovore pre český týždenník Reflex povedal:„Mladí moslimovia si sem idú okrem iného aj pre ženy. Problém na Strednom východe je nadbytok testosterónu. Masy nadŕžaných mladých mužov bez žien.“

Známej sexuologičke Danici Caisovej takéto vyhlásenia pripomínajú časy z polovice 19. storočia, keď sa tvrdilo, že veľkosť mužského prirodzenia černochov priamo úmerne súvisí s ich sexuálnou nezdržanlivosťou a násilnosťou. „Neviem, z akých vedeckých zdrojov čerpal informácie pre svoje tvrdenia, že moslimovia majú vyšší testosterón a to je príčinou ich nezdržanlivého, násilného sexuálneho správania. Žiadne vedecké práce nedávajú do priameho súvisu hladinu testosterónu so sexuálnym násilím,“ hovorí Caisová pre HN. Podobné tvrdenia považuje za zjednodušujúce, zavádzajúce a tendenčné.

A Slovensko so zavádzajúcimi a tendenčnými tvrdeniami len tak hýri. Nielen v tejto „pikantnej“ oblasti.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.