Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
24.11.2010, 13:00

Chcú vládnuť Žiline. Tu sú ich odpovede na vaše otázky

Ivan Harman, Igor Choma a Ľubomír Bažík odpovedali na otázky v online rozhovore.

Jedným z najväčších problémov v Žiline je parkovanie, a to najmä v centre. Dá sa to riešiť?

Ivan Harman, SDKÚ-DS:  Mesto spracovalo štúdiu na vytvorenie 2 500 nových bezplatných parkovacích miest, doteraz sa nám podarilo vytvoriť 1 000 nových parkovacích miest.
Pokiaľ ide o centrum mesta, takisto je spracovaná štúdia na riešenie parkovania v centre a počíta s výstavbou nových parkovacích domov v centre. Situácia sa môže ešte viac zlepšiť po realizácii nového plánovaného obchodno-zábavného centra „Štadión“, situovaného mimo stredu mesta, ktorého súčasťou sú aj záchytné parkovacie miesta s dostatočnou kapacitou.

Igor Choma, Smer-SD, SZS, ĽS-HZDS, HZD: Samozrejme. V niekoľkých krokoch. V prvom rade je potrebné dohodnúť sa s investormi nových obchodných domov, aby zrealizovali úpravy križovatiek tak, ako to bolo navrhnuté v dokumentácii pre stavebné povolenie. V ďalšom kroku je potrebné veľmi dobre zanalyzovať a namodelovať v spolupráci so Žilinskou univerzitou dopravné prúdy  v meste a navrhnúť nové presmerovania ulíc do jednosmeriek tak, aby sa doprava zdynamizovala. Zároveň na jednosmerkách vznikne priestor na parkovanie. Zásadnými riešeniami do budúcnosti však musia byť vybudované odstavné parkoviská v predmestských častiach dobre skombinované s MHD a vybudovanie IV. okružnej cesty. Na hlinách a sídliskách musia pribudnúť menšie – dvoj- až trojpodlažné otvorené garáže tak, aby dostupnosť do nich  bola maximálne 5 minút.

Ľubomír Bažík, KDH, SaS, Most-Híd, OKS:  Pokiaľ sťahujeme do mesta ešte viac vozidiel, ako je centrum schopné absorbovať, nastáva katastrofa. Preto je nutné stavať, resp. využívať záchytné parkoviská, využívať veľké parkoviská pri okrajových hypermarketoch. Preferovať MHD, pokles zo 65 na 25 percent za 8 rokov v počte prepravených osôb je zlý signál. Preferovať ekologickú dopravu. K tomu riešenie organizácie dopravy v spolupráci so Žilinskou univerzitou a s Výskumným ústavom dopravným.

 

Žilina je futbalové mesto, vytvoríte pre mladých podmienky, aby sa tento talent zo Žiliny nevytratil? A ako?

Ivan Harman, SDKÚ-DS: Žilina je futbalovým mestom aj vďaka podpore futbalu zo strany mesta a koncepčnej práci futbalových klubov. Mesto vytvorilo zázemie pre rozvoj futbalu poskytnutím štadióna a ďalších futbalových ihrísk. Okrem toho má mesto dobre zavedený systém podpory športu v podobe Grantového systému mesta, kde všetky športové kluby môžu žiadať o podporu do výšky 5 000 €. Tento rok sme naštartovali aj spoločné strategické plánovanie v oblasti športu. Máme zámer ešte viac peňazí vyčleniť práve na podporu športu v už zabehnutom systéme grantov mesta, kde o podpore rozhodujú nezávislé odborné komisie.

Igor Choma, Smer-SD, SZS, ĽS-HZDS, HZD: Na túto tému som už hovoril s majiteľom žilinského futbalového klubu. Ak mesto prejaví chuť na spoločných projektoch spolupracovať (túto chuť ja mám), budeme spoločne pracovať na budovaní ďalších športovísk pre mládež a dorast, ako aj ďalšej internátnej školy, aby bolo možné talenty zachytiť. Je potrebné dobudovať aj športoviská na Hájiku, kde dnes nie je nič, a doplniť ihriská aj na sídlisku Solinky, je tu priestor na využitie ihrísk aj v prímestských častiach.

Ľubomír Bažík, KDH, SaS, Most-Híd, OKS: Mládež sa nevedie k športu len organizovaným športom, treba vytvárať tzv. plácky pre neorganizované  športy. Budovať nízkonákladové otvorené ihriská. Stiahnuť deti a mládež z herní, pohostinstiev a zbúranísk, kde sa iniciálne vytvárajú podmienky pre kriminalitu mladistvých. To je cieľ.

 

Dá sa do Žiliny prilákať ešte nejaký zaujímavý investor? A ako?

Ivan Harman, SDKÚ-DS: Žilina má vynikajúci potenciál vďaka Žilinskej univerzite, ktorá je lídrom v oblasti vzdelávania v informačných technológiách.  To sa prejavilo a prejavuje záujmom firiem z oblasti IT. V roku 2007 sa v Žiline otvárala napr. nová budova Siemens a táto firma pred niekoľkými týždňami rozširovala svoje pracovisko, kde absolventi univerzity nachádzajú svoje uplatnenie. Tento trend podporuje aj mesto spoluprácou s univerzitou, ale aj vo vytváraní podmienok pre investorov napr. aj v novom územnom pláne. Mesto Žilina je jeden zo zakladateľov združenia Vedecko-technologický park, ktorý pomáha vytvárať podmienky pre začínajúcich podnikateľov najmä v oblasti informačných technológií.

Igor Choma, Smer-SD, SZS, ĽS-HZDS, HZD: Som presvedčený, že sa dá. Budem preferovať investorov (Siemens, Scheidt + Bachman, HP,...), ktorí budú chcieť priniesť veľké projekty v oblasti elektrotechnického a kybernetického priemyslu ako oblastí s vysokou pridanou hodnotou, aj vzhľadom na veľmi kvalitný potenciál z radov stredných odborných škôl a najmä Žilinskej univerzity. Budovanie vedecko-technických centier a veľmi úzka spolupráca s univerzitou bude pre Žilinu prioritou.

Ľubomír Bažík, KDH, SaS, Most-Híd, OKS: Samozrejme, že sa dá. V spolupráci s ministerstvami hospodárstva, dopravy, regionálneho rozvoja vytvárať také podmienky, aby investori prišli. Hlavne investori s oveľa vyššou pridanou hodnotou práce. Máme Žilinskú univerzitu, pracujúcu v oblasti informatiky, máme dobrých susedov – Poľsko, Českú republiku, máme výborné diaľničné prepojenie na vyspelé trhy a partnerov, ktorí pracujú s týmito technológiami. Lokalita Žiliny v tomto európskom priestore má podľa mňa vysokú atraktivitu. Aj z hľadiska nevyužitej kvality pracovnej sily.

 

Ako chcete regulovať stavebný „boom“?

Ivan Harman, SDKÚ-DS: Reguláciu stavieb sme vyriešili dokončením nového územného plánu v Žiline, ktorý chýbal 30 rokov a ktorý zaručuje koncepčnosť. Nový územný plán mesta je pripravený na schválenie mestským zastupiteľstvom. Takisto sme od roku 2007 znovu zriadili odbor hlavného architekta. Stavebný boom už na Slovensku opadol.

Igor Choma, Smer-SD, SZS, ĽS-HZDS, HZD: V prvom rade bude potrebné veľmi rýchlo prerobiť návrh územného plánu a „dotiahnuť“ ho do konca. Bude pre Žilinu strategickým dokumentom a nesmieme už strácať čas. Priemyselné parky, ale aj prípadné nové obchodné centrá a domy pôjdu do okrajových častí Žiliny. O stavebnom boome by som v dnešnej hospodárskej situácii nehovoril, ale o to dôležitejšie je  využiť tento čas recesie na dokončenie územného plánu, aby bolo mesto pripravené.

Ľubomír Bažík, KDH, SaS, Most-Híd, OKS: Jednoducho otvoriť existujúci návrh územného plánu, doplniť ho návrhmi odborníkov aj občanov, ekológov a environmentalistov. Schváliť ho ako jasný regulatív pre súčasnú i budúce generácie.

 

Mestská polícia má teraz obrovské problémy. Dá sa tento problém nejako vyriešiť?

Ivan Harman, SDKÚ-DS: Mestská polícia ako inštitúcia funguje v Žiline dobre a práca mestskej polície je zo strany občanov vnímaná skôr pozitívne. Problémy evidujem skôr v osobnej rovine medzi samotnými policajtmi.

Igor Choma, Smer-SD, SZS, ĽS-HZDS, HZD: Samozrejme, som presvedčený, že je to otázka nastavenia pravidiel, ale predovšetkým je to o dobrom vedení polície, kvalitnom náčelníkovi, ktorý má skúsenosti v tejto oblasti. V druhom rade je to o hospodárnom a efektívnom vynakladaní prostriedkov mesta určených pre činnosť polície. Cieľom je, aby si mestská polícia získala úctu a rešpekt obyvateľov.

Ľubomír Bažík, KDH, SaS, Most-Híd, OKS: Mestská polícia je v zlom stave, keďže funguje v starom štýle. Na prvom mieste kontrola parkovania a potom ostatné. Mestskú polície je nutné zreorganizovať na obvodové služobne. Preferovať kontrolnú pochôdzkovú činnosť, spolupráca s občanmi v mestských častiach ako prevencia kriminality.

 

Mesto sa stále zadlžuje. Aký je váš recept na zastavenie tohto stavu?

Ivan Harman, SDKÚ-DS: Zadlženosť Žiliny sa za posledné 4 roky znižuje. Mesto je menej zadlžené ako v roku 2006. NAJLEPŠÍM UKAZOVATEĽOM ZNIŽOVANIA DLHU MESTA ŽILINA JE POROVNANIE BANKOVÝCH ÚVEROV: k 31. 12. 2006 = 29 689 331 €, k 30. 9. 2010 = 26 409 767 €.
Mesto Žilina si plní všetky svoje funkcie a prebiehajú aj významné investičné akcie. Žilina dokonca, ako jedno z mála miest aj v čase hospodárskej krízy upravovala rozpočet smerom nahor vďaka dobrému hospodáreniu.

V niekoľkých médiách sa pred komunálnymi voľbami objavili nepresné informácie o zadlženosti mesta. Do medializovaných výsledkov bol totiž zarátaný aj záväzok SR voči investorovi KIA Motors Hyundai Mobis prefinancovaný cez Mesto Žilina – cca 1 a pol miliardy Sk (50 miliónov €), tento záväzok začal v roku 2004. Navyše v januári 2007, keď sa menilo vedenie mesta, tak boli na stole nezaplatené faktúry dávno po lehote splatnosti za 90 mil. korún. Po roku 2007 sa z mesta stal dôveryhodný partner. Ekonomiku sme stabilizovali a boli zabezpečené reálne úhrady dodávateľských faktúr.

Igor Choma, Smer-SD, SZS, ĽS-HZDS, HZD: Faktom je, že verejne sa nedá zistiť, aká je dnes presne zadlženosť mesta. Bude potrebné urobiť rýchly audit, vidieť reálne záväzky a pohľadávky, urobiť konsolidovanú uzávierku mestskej pokladne a pokladníc všetkých mestských inštitúcií. S veľkou pravdepodobnosťou by som išiel do reštrukturalizácie úverov, ak to okolnosti dovolia. Ostatné bude len a len o efektivite a oprávnenosti využívania finančných zdrojov mesta, veľmi potrebné bude prehodnotiť nákladové položky mesta, opodstatnenosť počtu zamestnancov, vedľajších nákladov.

Ľubomír Bažík, KDH, SaS, Most-Híd, OKS: Profesionálny a zodpovedný manažment na Mestskom úrade. Zanalyzovať existujúci stav, zvýšiť príjmy mesta z podnikov a firiem , kde má mesto podiely, zhodnotiť zmluvy, ktoré  má mesto. Zefektívniť a zracionalizovať výdavky  pri zachovaní sociálne-ekonomických činností mesta. Ako samozrejmosť beriem informovanie na web. stránkach mesta o zmluvách, faktúrach. Elektronické aukcie a výberové konania taktiež.

 

Ako by ste riešili sťažnosti ľudí na MHD, na zdĺhavé cesty do centra a často aj na úroveň cestovania?

Ivan Harman, SDKÚ-DS: Žilina bola zaradená v nezávislom hodnotení ako krajské mesto s najlepšie hodnotenou  MHD zo strany verejnosti. Všetky sťažnosti a podnety rieši Dopravný podnik Mesta Žilina operatívne.

Igor Choma, Smer-SD, SZS, ĽS-HZDS, HZD: Odpoveď úzko súvisí s riešením „novej“ dopravy v meste. V spolupráci s MHD bude potrebné navrhnúť optimalizáciu trás, ktorá bude vychádzať aj z požiadaviek občanov, ktoré som zaregistroval v rámci stretnutí s občanmi počas predvolebnej kampane.

Ľubomír Bažík, KDH, SaS, Most-Híd, OKS: MHD je nutné vrátiť do rúk odborníkov, a nie krízového manažmentu, ktorý nikdy v oblasti MHD nepracoval. MHD je nutné pomocou odborníkov zreorganizovať, venovať pozornosť vozovému parku. Za posledné štyri roky sa kúpili tri staré, ojazdené trolejbusy. Ako mám informácie, Prešov zareagoval na európsku výzvu, ide budovať ďalší okruh a nakupuje, resp. už kupuje nové, moderné vozidlá.

 

Ako je to s propagáciou Žiliny v zahraničí? Ako získate turistov, ktorí sa prídu pozrieť do Žiliny?

Ivan Harman, SDKÚ-DS: V roku 2007 sme založili Turistickú informačnú kanceláriu ako samostatnú organizáciu mesta a odvtedy sa mesto Žilina pravidelne zúčastňuje turistických veľtrhov doma aj v zahraničí. Mesto Žilina je lídrom Euroregiónu Beskydy, ktorého činnosť je tiež zameraná na propagáciu Žiliny a okolia ako turistickej destinácie. O väčšom záujme turistov svedčí aj nárast ubytovacích kapacít v meste, pribúdajú nové hotely.

Igor Choma, Smer-SD, SZS, ĽS-HZDS, HZD: Všeobecne platí, že ak sem má turista prísť, musí ho sem niečo prilákať. Mesto musí vedieť turistom ponúknuť atraktívne miesta, kvalitné služby a ubytovanie. Tu má Žilina ešte veľké rezervy. Chcem sa zasadiť o vybudovanie mestského múzea a mestskej galérie, takého kultúrne stánky dnes mestu jednoznačne chýbajú. Dobudovanie cyklotrás (v spolupráci s VÚC Žilina) s prepojením hradu Strečno s vodným dielom a Budatínskym zámkom, s perspektívou pokračovania trasy po hrádzi okolo Kysuce až do Kysuckého Nového Mesta. Vybudovanie skromnej, ale peknej vyhliadkovej veže nad Žilinou by tiež malo svoje pozitíva. Toto všetko, samozrejme, pri maximálnom využití zdrojov z fondov EÚ.

Ľubomír Bažík, KDH, SaS, Most-Híd, OKS: Nemám presné informácie. Ale je nutné rozšíriť informačné, elektronické tabule. Na internentových anglických stránkach mesta je z troch vyplnená len jedna. Intenzívnejšie využívať SACR. Zintenzívniť medziregionálnu spoluprácu.

 

Zbytočne veľa jednosmeriek hnevá vodičov. Síce na tom zarába mestská polícia, ale ľudí to hnevá.

Ivan Harman, SDKÚ-DS: Niektoré ulice v centre mesta boli zjednosmernené už pred rokom 2007 a je to preto, aby sa tieto ulice spriechodnili a vytvorili sa priestory na parkovanie.

Igor Choma, Smer-SD, SZS, ĽS-HZDS, HZD: Toto nie je o jednosmerkách, je to o nedostatočnom riešení parkovania v centre mesta, ktoré dnes nevyhovuje ani rezidentom, ani návštevníkom centra.

Ľubomír Bažík, KDH, SaS, Most-Híd, OKS: Organizáciu, smerovanie dopravy v meste opäť dať do rúk odborníkov zo Žilinskej univerzity a Výskumného ústavu dopravného. Tieto inštitúcie už v tejto oblasti pracovali a pracujú, len ich pripomienky neboli brané do úvahy!

 

Chystáte po nástupe šetrenie na úrade?

Ivan Harman, SDKÚ-DS: Ekonomika mesta sa výrazne od roku 2007 zlepšila. Znížili sme dlh mesta a efektivitu hospodárenia, o čom svedčí aj to, že v čase krízy, na rozdiel od iných miest, Žilina v roku 2009 svoj rozpočet upravovala smerom nahor a hospodárenie skončilo s prebytkom, čo skonštatoval aj INEKO, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. Podobne efektívne budeme pokračovať aj v ďalších rokoch.

Igor Choma, Smer-SD, SZS, ĽS-HZDS, HZD: Áno, šetriť sa bude aj na úrade.

Ľubomír Bažík, KDH, SaS, Most-Híd, OKS: Keď je ohrozená ekonomická stabilita mesta, je nutné začať od seba. Od primátora po posledného zamestnanca MÚ.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.