28.02.2011, 00:00

Cirkvi patrí asi tretina krajiny

Späť na článok