Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
09.05.2021, 10:25 Aktualizované dňa 09.05.2021 o 12:19

Aká bude budúcnosť Európy? Čaputová, Kollár a Heger ukázali svoje priority

Traja najvyšší ústavní činitelia sa vyjadrili k začiatku diskusie o budúcnosti Európy.

Aká bude budúcnosť Európy? Čaputová, Kollár a Heger ukázali svoje priority
Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Na Slovensku sa v nedeľu začala Konferencia o budúcnosti Európy. Traja najvyšší ústavní činitelia spolu s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom (nominant SaS) ju otvorili na Bratislavskom hrade symbolicky na Deň Európy.

Ide o celoeurópsky projekt, jeho cieľom je otvorená debata s občanmi Európskej únie (EÚ) o jej výhodách, výzvach a budúcom smerovaní.

Ako uviedol minister v úvodnom príhovore, európski lídri s odpoveďami na otázky o budúcnosti Únie trochu meškajú. V aktuálnej diskusii majú na rozdiel od minulosti načúvať ľuďom.

Prezidentka  Zuzana Čaputová vidí v konferencii príležitosť ľudí povedať svoj názor na to, akú Európu chceme a za akou budeme spoločne stáť. Poukázala na prepojenosť SR s Úniou, napríklad z hľadiska investícií či spoločnej legislatívy.

"Európska únia nestojí na jednom lídrovi a jednej ideológii. Definujeme ju my. Je to priestor hodnôt demokracie a priestor spolupráce. Spolupráce, ktorá umožňuje čerpať výhody členstva, ale zaväzuje sa aj solidárne podieľať na riešení spoločných výziev. Veľmi si želám, aby Slovensko bolo naďalej vnímané ako konštruktívny európsky partner," skonštatovala Čaputová.

Celý prejav prezidentky Čaputovej:

Vážený predseda Národnej rady Slovenskej republiky,
vážený predseda Vlády Slovenskej republiky,
vážený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
vážené dámy, vážení páni!


Som rada, že sme sa tu dnes mohli stretnúť, aby sme spoločne ohlásili začiatok, pre Slovensko a ostatné európske krajiny, významného procesu. Začína sa tak obdobie, počas ktorého bude prebiehať diskusia o budúcnosti a ďalšom smerovaní Európy. Je nesmierne dôležité, aby sme aj my na Slovensku boli v tejto diskusii prítomní. Aby naše názory a naše postoje boli jej súčasťou.
Konferencia o budúcnosti Európy je v prvom rade príležitosťou pre ľudí zapojiť sa a povedať svoj názor na to, akú Európu chceme. A za akou budeme spoločne stáť. Európska únia sme totiž my. Nie je to len fráza, je to vyjadrene našej slobodnej voľby. S ostatnými krajinami EÚ zdieľame nielen spoločnú geografiu či s väčšinou z nich aj spoločnú menu. S EÚ sme bytostne prepojení. Až 90% priamych zahraničných investícii na Slovensku pochádza z európskych krajín. Veľká časť legislatívy, ktorú prerokúva náš parlament, je legislatíva, ktorú spolu-tvoríme za účasti našich zástupcov na pôde Európskej únie.
Táto doba pred nás stavia veľké výzvy, ktorým musíme ako únia čeliť spoločne. Ako sa postavíme k obnove európskych ekonomík. Ako sa spoločne staneme odolnejšími voči budúcim hrozbám. Ako dokážeme zlepšiť sociálny status našich občanov. Ako zabezpečíme trvalú udržateľnosť a dosiahneme stanovené ciele uhlíkovo neutrálneho kontinentu. To všetko sú otázky, na ktoré potrebujeme spoločne hľadať odpovede.
Ale nielen o týchto výzvach je Konferencia o budúcnosti Európy. Je to aj príležitosť pripomenúť si, že s ostatnými krajinami zdieľame aj hodnoty, ktoré sme sa zaviazali spoločne presadzovať: rešpekt pre ľudskú dôstojnosť, slobodu a demokraciu, rovnosť, princípy právneho štátu či záväzok dodržiavať základné ľudské práva. Príležitosť diskutovať o tom, čo sme pripravení na ich obranu a ochranu robiť. Ako sa postaviť k tomu, čo tieto princípy ohrozuje. Kde určíme hranice konania našich vlád či spoločných inštitúcii vo vzťahu ku globálnym firmám. Ako si dokážeme presadiť naše zákony a pravidlá vo svete hybridných hrozieb a konšpirácií.
Pred Európskou úniou stojí veľké množstvo výziev a otázok o jej budúcom smerovaní. My sme dnes tí, ktorí majú poskytnúť odpovede. Európska únia nestojí na jednom lídrovi a jednej ideológii. Definujeme ju my. Je to priestor hodnôt demokracie a priestor spolupráce. Spolupráce, ktorá umožňuje čerpať výhody členstva ale zaväzuje sa aj solidárne podieľať na riešení spoločných výziev. Veľmi si želám, aby Slovensko bolo naďalej vnímané ako konštruktívny európsky partner. Prispejme k tomu aj našou vecnou diskusiou o budúcnosti Európy.

Predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) zdôraznil, že občan musí byť neoddeliteľnou súčasťou a stredobodom každej budúcej zmeny v Európskej únii (EÚ).

"Musí mať pocit, že naňho Únia nezabúda a vo svojich politikách dokáže zodpovedať na otázky jeho každodenného života," uviedol. Deklaroval tiež záujem Národnej rady zúčastňovať sa na aktivitách spojených s konferenciou.

Celý príhovor Borisa Kollára:

Vážená pani prezidentka,
vážený pán predseda vlády,
vážený pán minister,
dámy a páni

viac než 70 rokov európskej integrácie je jasným dôkazom, že Európska únia je úspešný projekt a že ako celok sme viac ako len súčet jej častí. Členstvo v Európskej únii je strategickou voľbou Slovenska. Európska únia – je naším spoločným domom, našim spoločným životným priestorom, ktorý nemá alternatívu.
Súčasne, ani v tento deň si nemôžeme nevšímať skutočnosť, že v ostatných rokoch Európska únia prechádza zložitým obdobím prinášajúcim so sebou mnoho výziev a problémov. Medzi občanmi je cítiť určité sklamanie z toho, že namiesto konštruktívnej debaty a reformy únie, v uplynulých rokoch takpovediac len „hasíme požiare“. Migračná kríza, nárast extrémizmu a euroskepticizmu sprevádzaného nedôverou verejnosti v európske inštitúcie, ktorých najvýraznejším prejavom bol Brexit. Za posledný rok to všetko doplnila bezprecedentná kríza spôsobená koronavírusom, následkom ktorej boli dotknuté všetky oblasti každodenného života nielen nás, ale celého sveta. Kríza dodatočne odhalila ďalšie problematické aspekty vo fungovaní únie, interakcie medzi jednotlivými členskými štátmi, ale aj v krajinách samotných. Na druhej strane únia dokázala v krátkom čase zmobilizovať a poskytnúť jednotlivým krajinám bezprecedentnú pomoc prostredníctvom Plánu obnovy. Zložité obdobie, ktorého sme svedkami nás zároveň vyzýva a dáva nám možnosť na to, aby sme ho využili na sebareflexiu a dáva nám príležitosť posúdiť čo v Európskej únii funguje a čo nie, a čo je potrebné zmeniť a správne nastaviť na úrovni celého spoločenstva, ako aj jeho častí.
Práve dnes sa začína Konferencia o budúcnosti Európy. Je dôležité, aby sme k tomuto procesu pristúpili aktívne na všetkých úrovniach. Na parlamentnej pôde, na úrovni štátnych inštitúcii, regiónov a samospráv, odbornej verejnosti, mimovládneho sektora, na akademickej pôde, ale aj zapojením sa jednotlivcov. Je to priestor, kde môžeme diskutovať o Európskej únii, a kde občania môžu vyjadriť svoje názory, očakávania a prichádzať s novými myšlienkami. Oceňujem a podporujem návrh dobre rozvrhnutej koncepcie Konferencie na národnej úrovni, ktorá zodpovedá myšlienke zabezpečenia širokej celospoločenskej diskusie. Každý z nás musí vnímať, že Európska únia pre Slovensko nie je niečo externé a vzdialené, ale že je to naša súčasť – Slovensko je Európska únia a Európska únia je aj Slovensko. Európska únia to sme „my“. Spolu s týmto chápaním prichádza zároveň potreba uvedomenia si spoluzodpovednosti za vytváranie a riadenie „našej“ Európskej únie, aby sme dokázali identifikovať, prezentovať a presadiť svoje záujmy a svoje priority v rámci Európskeho projektu.
Národná rada Slovenskej republiky, ja osobne, ako aj poslanecký zbor, sme pripravení tieto aktivity podporovať a na jednotlivých podujatiach a procesoch aktívne participovať. Úloha parlamentu je nezameniteľná, vychádzajúc už zo samotnej podstaty zákonodarného zboru, keďže reprezentuje občanov – zdroj štátnej moci. Konferencia o budúcnosti Európy a aktivity v rámci nej by mali byť taktiež príležitosťou ešte viac priblížiť úniu občanom. Zároveň jej výsledky by mali zohľadňovať práve ich videnie a videnie jednotlivých štátov o tom aká by mala Európska únia byť, keďže jej postavenie a sila vyplýva práve z unikátnosti jej rozmanitosti, čo je aj mottom EÚ – „zjednotení v rozmanitosti“. Práve táto rozmanitosť je aj našou pridanou hodnotou, ktorú prinášame do Európskej únie.
Verím, že dlhší odklad debaty v rámci Konferencie o budúcnosti Európy spôsobený pandémiou priniesol dodatočný reformný a modernizačný impulz. My všetci, na všetkých úrovniach, sa musíme zasadiť a prispieť k tomu, aby Európska únia po implementácii výsledkov a záverov Konferencie bola bližšie k občanom, zosobňovala maximum ich predstáv a očakávaní. Občan musí byť neoddeliteľnou súčasťou a stredobodom každej budúcej zmeny v Európskej únii, občan musí mať pocit, že naňho Únia nezabúda a vo svojich politikách dokáže zodpovedať na otázky jeho každodenného života.
Verím, že našim spoločným úsilím dokážeme prispieť k nášmu spoločnému záujmu v podobe súdržnej, efektívnej a prosperujúcej Európskej únie, ktorá bude zároveň pripravená čeliť výzvam budúcnosti.

"Široká demokratická diskusia s verejnosťou, hľadanie zhody je to, čo Európu vystihuje a na čom môžeme ďalej úspešne budovať európsku budúcnosť," vyhlásil premiér Eduard Heger (OĽANO).

V príhovore vyzdvihol odvahu vlády robiť zmeny, a to aj formou plánu obnovy. Verí, že Únia bude naďalej dobrým miestom pre život pre súčasné i budúce generácie.

Celý prejav premiéra Hegera:

Vážení občania,
keď dnes slávime Deň Európy, musíme sa vrátiť ku chvíľam, ktoré predchádzali vzniku Európskej únie. K Európe, ktorá mala za sebou najhroznejšiu vojnu v dejinách ľudstva a ako jej priamy dôsledok svet rozdelený na zóny slobody a neslobody.
Európu v 50. rokoch minulého storočia rozdeľovala totiž železná opona. Takto označil britský premiér Winston Churchill v roku 1945 rozhodnutie komunistických vlád izolovať svojich občanov od výdobytkov demokratickej správy vecí verejných.
Odpoveďou európskych lídrov na povojnovú rozpínavosť komunizmu bol projekt užšej spolupráce európskych demokracií. Začiatky boli z dnešného pohľadu skromné. Pôvodné Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ sa však nakoniec rozrástlo do podoby dnešnej Európskej únie, ktorá je silným zoskupením spolupráce suverénnych členských štátov. A čo je najdôležitejšie, aj vďaka tomu je priestorom demokracie a prosperity.
Možno to znie ako samozrejmosť, ale nie je to samozrejmosť:
Európska únia už 70 rokov zabezpečuje mierové spolužitie jej členských štátov.
Keď si pripomenieme krviprelievanie v 90. rokoch minulého storočia na Balkáne, vidíme ten ostrý kontrast. Vidíme, že myšlienky spolupráce, solidarity, kultúrneho, ekonomického i politického zbližovania, ktoré boli pri kolíske Európskej únie, odolali všetkým krízam a my dnes, v deň osláv Európy, môžeme hovoriť o úspešnom projekte.
Vážení občania,
od prvého mája 2004 sa na tomto úspešnom projekte zúčastňuje aj Slovenská republika. Od prvého mája je Európska únia naším životným priestorom. A právom sem patríme, pretože v tento deň sa zavŕšilo dlhoročné úsilie demokratických síl na Slovensku obstáť v náročných skúškach a splniť kritériá, ktoré od nás Európska únia pred prijatím vyžadovala.
Je bez akejkoľvek diskusie, že za mohutný ekonomický rozmach vďačíme nášmu členstvu v Európskej únii, solidarite jej členov.
Ľúto mi je všetkých tých premrhaných eurofondov; za každým strateným eurom vidím premárnenú príležitosť zlepšiť život občanov na Slovensku. Už sa to nesmie nikdy zopakovať. Meníme preto ich nastavenie, aby sa stali mocným motorom nášho rozvoja a dobiehania vyspelých štátov únie.
Máme na to dnes ideálnu príležitosť aj vo forme Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Plán obnovy však nie je len razantnou reakciou Európskej únie na pandémiu koronavírusu.
Je súčasne aj reflexiou situácie, keď sa v členských štátoch vrátane Slovenska prestali uskutočňovať zmeny nevyhnutné pre ich ďalší rozvoj. Pohyb vpred vystriedala stagnácia. Preto sa pozerám na plán obnovy s takou nádejou. Slovensko dlho spalo, naša vláda však začala tvrdo pracovať na zmenách, o ktorých sme všetci dlho vedeli, že ich treba urobiť, len predchádzajúcim vládam k tomu chýbala odvaha. My tu odvahu máme a verím, že s podporou občanov tieto zmeny pre lepšie Slovensko dosiahneme.
Vážení občania,
Európska únia predstavuje jednotu v rozmanitosti a my, občania Slovenskej republiky, ako jej relatívne noví členovia máme cennú skúsenosť. Skúsenosť, keď sme čelili útlaku, neslobode a museli sme o svoje miesto v Európe naozaj zabojovať. Aj preto dnes vieme podať pomocnú ruku národom Európy, ktoré sa snažia splniť prísne kritériá a stať sa členmi Európskej únie. Vieme im byť nápomocní a aktívne sa zúčastňovať na projekte jej zakladateľov - urobiť Európu silnou, bezpečnou a krásnou.
Dnešným dňom sa na európskej úrovni, ale aj u nás na Slovensku začína Konferencia o budúcnosti Európy, ku ktorej sme prijali spoločné vyhlásenie – maratón diskusií o budúcnosti Európskej únie. Široká demokratická diskusia s verejnosťou, hľadanie zhody je to, čo Európu vystihuje a na čom môžeme ďalej úspešne budovať európsku budúcnosť.
Aká bude?
Verím, že Európska únia bude naďalej:
-priestorom slobody, demokracie a prosperity,
-spoločenstvom dohody,
-reálnym garantom mieru na európskom kontinente,
-inšpiráciou pre svet svojou výkonnou ekonomikou i svojím zodpovedným prístupom k životnému prostrediu;
-Jednoducho dobrým miestom pre život pre súčasné i budúce generácie.

Traja najvyšší ústavní činitelia prijali aj spoločné vyhlásenie, v ktorom deklarovali, že "Európska únia je aj dnes najlepším priestorom pre úspešné, prosperujúce a bezpečné Slovensko". Pozvali ľudí k diskusii a zaviazali sa dostať konferenciu do obcí, miest, regiónov a komunít.

"Naším cieľom nie je urobiť z konferencie ódu na dokonalosť EÚ," poznamenal Korčok. Uvedomuje si, že EÚ nie je bez chýb. Deklaroval záujem o každý názor. Upozornil však, že nejde o priestor pre demagógov, ktorý projekt osočujú bez toho, aby mali argumenty.

Vyzval nielen na kritiku, ale aj ponúknutie alternatívnych riešení. Diskutovať by mali podľa neho tiež experti a odborníci.

Korčok pripustil, že 17 rokov po vstupe SR do EÚ sa diskusia zúžila na to, aké výhody má Slovensko z členstva. "Je čas sa zamýšľať nad tým, že EÚ nie je jednosmerná záležitosť," podotkol.

Mali by sme si podľa neho uvedomovať, že ako súčasť projektu musíme prinášať aj vlastné názory a byť si vedomí spoločnej zodpovednosti.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.