07.05.2021, 17:40

Pfizer namiesto vakcíny AstraZeneca: z večera do rána sa naň prihlásili desaťtisíce 50-tnikov

Späť na článok