Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
29.05.2008, 00:00

Spoločnosť EMTEST -- držiteľ ocenenia Inovácia Žilinského kraja 2007

Spoločnosť EMTEST vznikla v roku 1990 a od začiatku sa venuje najmä vývoju softvéru pre dopravné spoločnosti, ktorý neskôr rozšírila o vývoj a výrobu vlastných originálnych elektronických zariadení. Základ spoločnosti tvoria aj dnes bývalí zamestnanci Výskumného ústavu výpočtovej techniky v Žiline.
Keďže po roku 1989 bolo jasné, že štátna podpora na vývoj počítačov, ktorý bol vtedy v rámci Československa koncentrovaný v Žiline, sa skončí a počítače sa budú hlavne dovážať, zamestnanci pochopili, že musia hľadať nový predmet činnosti.
Tu sa začal vlastný vývoj softvérových informačných systémov pre dopravu založením spoločnosti EMTEST napriek tomu, že v tom čase sa vstup do oblasti vlastného vývoja systémov zdal viac ako odvážny.
Počas nasledujúcich rokov sa podarilo vybudovať vlastný softvérový systém a neskôr ho doplniť aj o elektronické zariadenia z interného vývoja a produkcie.
Od založenia spoločnosti bolo cieľom, aby produkované systémy boli s čo najvyššou pridanou hodnotou a s vysokou mierou inovácie. Výsledkom bolo spustenie jedného z prvých platobných systémov vo verejnej doprave na báze bezkontaktnej čipovej karty na svete vo Frýdku-Místku v Českej republike.
Spoločnosť nepretržite rástla a získavala si pozíciu na domácom aj zahraničnom trhu. Týmto spôsobom sa podarilo vybudovať z malej slovenskej "garážovej" firmy spoločnosť, ktorá dnes zamestnáva viac ako 200 ľudí a stáva sa významnou spoločnosťou v celosvetovom meradle.

Stratégiou EMTEST-u je stať sa popredným svetovým producentom vo svojom predmete činnosti a vytvárať produkty s vysokou pridanou hodnotou. Dosiahnutím tohto cieľa chce byť spoločnosť príkladom pre nové spoločnosti, ktoré majú záujem pôsobiť v oblasti znalostnej ekonomiky a ďalej podporovať jej masívny rozvoj.
V rámci regiónu sa chce stať významným zamestnávateľom a vytvárať atraktívne pracovné miesta, ktoré dajú príležitosť na sebarealizáciu mladým a tvorivým ľuďom z regiónu tak, aby nemuseli z ekonomických dôvodov a nízkej možnosti sebarealizácie odchádzať do iných krajín.
Tieto ciele spoločnosť napĺňa vlastnou činnosťou, ale aj zapojením sa do ICT klastra v žilinskom regióne a spoločne s inými spoločnosťami napĺňa myšlienku znalostnej spoločnosti.

Oblasti pôsobenia spoločnosti EMTEST

Vývoj HW a SW systémov
Spoločnosť od založenia buduje silnú vývojovú základňu pre oblasť návrhu elektronických zariadení a softvérových systémov.
Vďaka tejto koncepcii je spoločnosť schopná vyvinúť komplexný systém od návrhu mechanickej konštrukcie vrátane návrhov foriem na plastové odliatky, cez návrh schém, plošných spojov, osadenia a oživenia elektronických komponentov až po realizáciu finálneho elektronického zariadenia.
Softvéroví špecialisti zabezpečujú implementáciu operačných systémov do vyvinutých elektronických zariadení a následne vývoj aplikácii v prostredí OS Linux alebo OS Windows pre koncového používateľa s použitím najmodernejších technológií s bežným alebo internetovým rozhraním.
Vývoj HW a SW systémov otvára možnosti tvorivej práce pre absolventov strojárskych, elektrotechnických, dopravných a informačno-komunikačných študijných odborov vysokých škôl.
Vývojoví pracovníci spoločnosti vyvinuli originálne zariadenia schopné konkurencie v celosvetovom meradle.
Ako príklad možno spomenúť platobný systém pre platbu bezkontaktnou čipovou kartou vo verejnej doprave, ktorý získal aj ocenenie Najinovatívnejší produkt Žilinského regiónu.

Výroba elektronických zariadení
Výrobu vyvinutých elektronických zariadení si spoločnosť zabezpečuje s využitím vlastných kapacít.
Výroba zahŕňa komplexný technologický postup pre výrobu elektronického zariadenia, a to od výroby mechanických častí, osadzovania plošných spojov až po finálnu montáž elektronických výrobkov. Samozrejmosťou výrobného procesu sú moderné technologické a testovacie postupy.
V súčasnosti je pripravovaný projekt na ďalšiu modernizáciu výrobných technológii s cieľom využívať najprogresívnejšie technologické zariadenia dostupné na svetovom trhu.

Systémy pre verejnú dopravu -- EMLINES
Verejná hromadná doprava sa stala neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Mestá i ulice sú preplnené a hľadajú sa cesty, ako tento spôsob dopravy čo najlepšie využiť. Najväčším konkurentom sú osobné automobily, ktoré poskytujú vysoký komfort cestovania a stali sa dostupným dopravným prostriedkom.
EMLINES -- komplexný dopravný systém -- je koncipovaný ako otvorené riešenie pre všetky typy verejnej dopravy s rôznym tokom cestujúcich. Možnosti nasadenia systému sú v oblasti regionálnej, mestskej i železničnej dopravy. EMLINES je moderným komplexným riešením, ktoré predstavuje svetovú špičku.
S inštaláciami systému pre verejnú dopravu je možné stretnúť sa vo viacerých krajinách, pričom za domovskú krajinu sa predsa len považuje Slovensko.
V súčasnosti na Slovensku prebieha rozsiahla modernizácia dopravného systému a po jej dokončení bude možné využiť napríklad nasledujúce funkcionality: systém sledovania polohy GPS, ktorý umožňuje automatické prepínanie aktuálnej zastávky vo vozidle, riadenie informačného systému -- informačné panely a hlásenie aktuálnej zastávky. Spoločne s ON-LINE spojením s centrálnym systémom dopravnej spoločnosti umožňuje zobrazenie polohy vozidla na mape spolu s údajmi o meškaní, počte osôb a pod. Tieto údaje možno následne využiť v informačných systémoch pre cestujúcich na zastávkach so zobrazením skutočného príchodu a odchodu vozidla so zastávky, poskytnutie informácií o prestupoch podľa skutočného pohybu vozidla a ďalšie zaujímavé vlastnosti.

EMTRUCK -- systém riadenia nákladnej dopravy
Systémový balík EMTRUCK pre nákladnú dopravu vyvinula spoločnosť EMTEST na zjednodušenie riadenia vnútroštátnej nákladnej a medzinárodnej kamiónovej dopravy tak, aby dopravné spoločnosti dosiahli výrazné zníženie nákladov a zvýšenie výnosov. EMTRUCK je on-line 24-hodinové monitorovanie a lokalizácia vozidiel v reálnom čase, elektronický denný záznam vodiča a vozidla, kontrola činností vodiča, detailný prehľad o vozidlách, komunikácia s vozidlami technológiou GPRS, spätné štatistické údaje o jazdách, sledovanie spotreby pohonných látok, využitie technológie GPS, elektronická pošta, ako aj navigácia pre nákladné vozidlá.
EMTRUCK ako celok je ideálnym zákazníckym riešením. Riadiacou jednotkou celého systému je palubný počítač. Dokonalá spolupráca palubného počítača, webovej aplikácie a programu Nákladná doprava umožňuje dokonalý prehľad. Automatický prenos dát z palubného počítača do programu Nákladná doprava zabezpečuje spracovanie údajov v reálnom čase a tvorbu denného záznamu vodiča. Prehľad o pohybe vozidiel z ktoréhokoľvek miesta na svete eliminuje negatívne vplyvy na ekonomiku prevádzky dopravy. Výsledkom je rýchle a profesionálne spracovanie logistiky ako celku s výrazným znížením nákladov a zvýšením výnosov.

Školy a univerzity
Spoločnosť EMTEST sa spolupodieľa na vytvorení jednotného systému kariet pre univerzity a školy fungujúceho v rámci Slovenska, pričom ide o unikátne riešenie v celej Európskej únii, ktoré môže slúžiť ako vzor pre implementáciu v iných krajinách.
Identifikačná karta študenta neslúži len ako preukaz identity pre žiakov a učiteľov, ale bola už od okamihu nasadenia multifunkčná s viacerými internými a hlavne externými funkcionalitami. Na pôde školy v rámci projektu Bezpečná škola karty ponúkajú riešenia kontrolovaného vstupu do budovy školy, resp. do učební, na internáty. Ďalej zabezpečujú evidenciu dochádzky, zabezpečenie priestorov pred krádežami, slúžia ako elektronický stravovací systém, resp. knižničný informačný systém.
Externe sa karta využíva ako dopravná karta v dopravných podnikoch v autobusovej prímestskej doprave, v MHD aj v železničnej doprave.
Vďaka úspešnej implementácii systému na univerzitách sa spoločnosti EMTEST podarilo odstrániť potvrdzovanie nároku na zľavu v papierovej forme, čo okrem iného prinieslo odstránenie tradičných návalov na predpredajné miesta v dopravných podnik na začiatku školského roka.

EMCARD
Zavedením čipových kariet ako platobného prostriedku vo verejnej doprave bolo vydaných na Slovensku viac ako 2 500 000 kariet, z čoho je v súčasnosti aktívnych viac ako 1 400 000. Karty sú vydané viacerými spoločnosťami, pričom sú technologicky jednotné a umožňujú vzájomné prepojenie.
Pre možnosť využitia týchto vlastností bol zavedený integračný systém EMCARD, ktorý umožňuje vzájomné využívanie kariet.
Vstup do systému EMCARD je pre každú spoločnosť vydávajúcu karty dobrovoľný. Pekným príkladom sú dopravcovia na východe Slovenska, ktorí umožňujú svojím cestujúcim cestovať s jednou kartou už niekoľko rokov.
Systém EMCARD slúži na štandardizáciu a zabezpečenie bezpečnosti a jednotnosti kariet. V súčasnosti vďaka tomuto systému je možnosť vytvoriť celoslovenskú dopravnú kartu, ktorá už dnes nadobúda reálnu podobu.

Obchod a marketing
Od svojho vstupu na trh považuje spoločnosť EMTEST za svoj domovský trh Slovenskú a Českú republiku. Okrem hlavného sídla v Žilne má spoločnosť EMTEST obchodné zastúpenia so sídlom v Bratislave a vo Vsetíne (ČR).
V Európe sa nachádzajú partnerské spoločnosti v Poľsku, Dánsku, Nemecku, na Strednom východe, v Rumunsku, Bulharsku a Chorvátsku.
S výrobkami spoločnosti sa môžete stretnúť napríklad aj v bohatých arabských krajinách Stredného východu. Rozvoj obchodných aktivít je v súlade so stratégiou budovania celosvetovej obchodnej siete.
Spoločnosť EMTEST sa pravidelne zúčastňuje na odborných seminároch, výstavách a konferenciách v oblasti elektronického vývoja, riešenia dopravných systémov a iných odborných podujatí súvisiacich s činnosťou spoločnosti, konaných v rôznych krajinách. Od roku 2006 je spoločnosť členom medzinárodnej organizácie UITP, celosvetovo združujúcej spoločnosti pôsobiace vo verejnej doprave.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.