02.02.2021, 20:07

Vallo sa zastal starostu Marianky: Hájiť verejný záujem proti rôznym individuálnym záujmom je ťažké

Späť na článok