Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
20.01.2021, 12:04 Aktualizované dňa 20.01.2021 o 12:57

Ako bude prebiehať očkovanie: Zverejnili presné poradie. Pozrite si, kedy prídete na rad

Ministerstvo upravilo očkovaciu stratégiu, aby sa šetrilo vakcínami.

Ako bude prebiehať očkovanie: Zverejnili presné poradie. Pozrite si, kedy prídete na rad
Zdroj: TASR

Očkovanie rozdelili do jedenástich fáz. Vyplýva to z novej vyhlášky ministerstva zdravotníctva.  Cieľom upraveného poradia na očkovanie je zabrániť tomu, aby sa vyhadzovali vakcíny.

Ak sa totiž na očkovanie nedostavia ľudia zo skupiny, ktorá je "na rade", poradie sa automaticky posunie žiadateľom z ďalšej fázy.

​Rezort zdravotníctva čelil kritike, že sa niektoré nevyužité vakcíny vyhadzujú, pretože o ne nie je záujem.

Dostal tak za úlohu vytvoriť transparentný systém tzv. náhradníkov, teda osôb v poradovníku, ktoré môžu prednostne získať očkovanie proti covidu-19 v prípade, že sa na očkovanie niekto nedostaví.

Práve vďaka tejto novej vyhláške budú môcť podať nemocnice očkovaciu látku aj osobám, ktoré na očkovanie neboli objednané v prípade, že objednaný pacient nepríde.

Medzi prvými sa očkujú lekári a zdravotníci, nasledujú ľudia podľa veku: nad 85, následne nad 75 a potom nad 65 rokov.

V ďalších fázach sa očkovanie sprístupní ľuďom s ťažkými ochoreniami, neskôr učiteľom a nakoniec zdravej dospelej populácii.

Všeobecným kritériom pre všetky fázy je, aby osoby boli zaregistrované prostredníctvom centrálneho objednávkového systému uverejneného na www.korona.gov.sk.

 Prvá fáza

 • zdravotnícki pracovníci
 • študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom
 • zamestnanci zariadenia sociálnych služieb,
 • terénni sociálni pracovníci
 • zamestnanci obslužnej organizácie, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocnici
 • zamestnanci nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom,
 • osoby, ktoré v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytujú duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID -19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb
 • zamestnanci mobilného odberového miesta, ktorí prichádzajú do kontaktu s testovanou osobou
 • osobám má byť podaná druhá dávka očkovacej látky v súlade so súhrnom charakteristických vlastností očkovacej látky a odo dňa podania prvej dávky očkovacej látky uplynulo aspoň 28 kalendárnych dní
 • očkovanie je organizované pre väčšiu skupinu:
 • prijímateľov pobytovej sociálnej služby poskytovanej v zariadení sociálnych služieb podľa osobitného predpisu, vykonáva sa priamo v zariadení sociálnych služieb
 • osôb, ktorým sa pravidelne vykonáva hemodialýza u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie stacionáru v špecializačnom odbore nefrológia, ak toto očkovanie zabezpečí tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • osôb aktuálne absolvujúcich ambulantnú chemoterapiu, ak toto očkovanie zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa chemoterapia vykonáva,
 • imobilných ležiacich pacientov so závažným ochorením, pre ktorých poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí očkovanie ambulantnou formou v domácom prostredí
  v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje alebo inom prostredí

Druhá fáza

 • ľudia s vekom najmenej 85 rokov

Tretia fáza

 • ľudia s vekom najmenej 75 rokov 

Štvrtá fáza

 • ľudia s vekom najmenej 65 rokov

Piata fáza

 • osoba so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek. Napríklad:
 • onkologický pacient v štádiu liečby ochorenia
 • pacient s aktívnou formou hematoonkologického ochorenia
 • pacient s transplantáciou solídnych orgánov
 • pacient s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT)
 • pacient s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C,D
 • pacient v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom
 • pacient so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy
 • pacient s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV)
 • pacient po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami
 • pacient so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca
 • pacient s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch
 • pacient s HIV v štádiu AIDS/late presenter
 • pacient s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s)
 • pacient s extrémnou obezitou BMI vyšší ako 35
 • pacient so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných 
 • pacient s cirhózou pečene
 • pacient so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu
 • pacient so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu
  a substitučnú liečbu
 • pacient so závažnou neurologickou chorobou –  sclerosis multiplex vyžadujúcou
  liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálnaskleróza a iné
 • pacient s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)
 • pacient so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických
  a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu
 • pacient so závažnými poruchami hemokoagulácie
 • pacient so závažným priebehom infekčných ochorení (napr.tuberkulóza)

Šiesta fáza

 • osoby so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 bez ohľadu na vek. Napríklad:
 • pacient s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii
 • s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti
 • s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC
 • s ischemickou chorobou srdca, po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií
 • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B.
  liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie
 • s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy
 • s diabetes mellitus s postihnutím maximálne jedného orgánu
 • s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou
 • HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS
 • s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s)
 • s obezitou – BMI vyšší ako 30
 • so stredne závažnou psychiatrickou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných)
 • s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy
 • so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu
 • so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
 • so stredne závažnou formou reumatologických, chronických, gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu
 • so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie

Siedma fáza

 • učitelia s vekom najmenej 55 rokov

Ôsma fáza

 • ľudia s vekom najmenej 55 rokov

Deviata fáza

 • učitelia

Desiata fáza

 • ľudia s vekom najmenej 45 rokov.

Jedenásta fáza 

 • ľudia s vekom najmenej 18 rokov.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.