05.05.2020, 14:22

Ak Fiačan nezačne konať voči Mamojkovi, Kolíková zajtra zaujme stanovisko

Späť na článok