Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
27.12.2007, 00:00

Svet práce? Nová škola podľa Mikolaja

Mediálna výchova. Svet práce. Výchova k zdraviu a spotrebiteľská výchova. To sú len niektoré z nových učebných predmetov, ktoré pribudnú na základných a stredných školách.

Nové predmety sú súčasťou obsahovej reformy školstva, ktorú chce minister Ján Mikolaj spustiť už začiatkom nového školského roka. Ktoré predmety budú povinné a ktoré voliteľné a tiež koľko hodín týždenne žiaci strávia pri ich výučbe, určí čiastočne štát a čiastočne škola.

Viac voľnosti žiakom
Zoznam učebných predmetov pripravila Kurikulárna rada. Sú súčasťou ôsmich väčších celkov - vzdelávacích oblastí, z ktorých bude štát a školy tvoriť vzdelávací program. "Vyplývajú z kľúčových kompetencií definovaných Európskou komisiou, ktoré by mal ovládať každý jej občan, aby sa uplatnil v dnešnej spoločnosti," vysvetľuje tajomník Kurikulárnej rady Zdenko Krajčír. V každom predmete rezort stanoví určitý rozsah či úroveň požadovaných vedomostí a zručností, ktoré budú musieť ovládať všetci žiaci. Či sa bude žiak ďalej vzdelávať v rámci predmetu nad tento tzv. štandard, alebo si radšej vyberie v rámci vyučovania ďalší predmet - to ostane na žiakovi a možnostiach školy.

Špeciálne predmety
Väčšinu z nových predmetov majú pedagógovia v učebných osnovách aj dnes. Nevyučujú sa však samostatne, ale v rámci iných predmetov. "Občiansku náuku, náboženskú a etickú výchovu máme samostatne, environmentálnu výchovu vyučujeme v rámci prírodopisu, mediálnu výchovu zase v rámci občianskej náuky," hovorí Michal Husár, riaditeľ ZŠ na Demänovskej ceste v Liptovskom Mikuláši. Podobnú prax potvrdzuje aj riaditeľka ZŠ Holubyho v Piešťanoch Helena Kopecká. "Svet práce, prípravu na výber zamestnania si organizuje výchovný poradca. Žiaci napríklad chodia na besedy na úrad práce."

Ako odolať reklame
Mediálnu výchovu presadzovala v predvolebnom programe najmä SNS, ktorej členom je aj minister Mikolaj. Národniari chceli deti naučiť správne prijímať informácie v médiách, odolávať zbraniam reklamy či vyhodnotiť diskusie politikov na obrazovkách alebo v tlači. Štátny pedagogický ústav už spustil aj nábor a prípravu učiteľov, ktorí by chceli v budúcnosti tento predmet vyučovať. Štúdium trvá štyri semestre a môžu sa uplatniť na základných školách a osemročných gymnáziách. Predmet má naučiť deti brániť sa prehnaným intímnostiam či násiliu na obrazovke, spoznajú tiež, akými spôsobmi manipuluje reklama.

Predmety po novom:
- telesná výchova (TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT, ZDRAVIE A POHYB)
- štátny a cudzie jazyky (JAZYK A KOMUNIKÁCIA)
- matematika a informatika (MATEMATIKA A INFORMATIKA)
- výtvarná, hudobná, estetická, mediálna výchova, literatúra (UMENIE A KULTÚRA)
- technická výchova, pestovateľské práce, praktické zručnosti pre život (PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI)
- vlastiveda, dejepis, zemepis, dopravná, globálna a regionálna výchova (ČLOVEK A SVET)
- fyzika, chémia, prírodopis, biológia, výchova k zdraviu, environmentálna výchova (ČLOVEK A PRÍRODA)
- občianska, spotrebiteľská, náboženská, multikultúrna, etická, rodinná, spoločenská výchova a svet práce (ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ)

*V zátvorke sú uvedené vzdelávacie oblasti. Zdroj: MŠ SR

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.