Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
06.09.2019, 22:21

Sudca zverejnil časť uznesenia o Jankovskej. Ukazuje, z čoho je podozrivá

Z uznesenia vyplýva, že Monika Jankovská je podozrivá z brania úplatkov za vybavovanie rozsudkov pre Mariana Kočnera.

Sudca zverejnil časť uznesenia o Jankovskej. Ukazuje, z čoho je podozrivá
Zdroj: TASR/Dano Veselský

Sudca Krajského súdu v Bratislave Peter Šamko zverejnil na svojom portáli Právne listy časť uznesenia vyšetrovateľa o začatí stíhania, v rámci ktorého odobrali mobilné telefóny niektorým sudcom či vtedajšej štátnej tajomníčke ministerstva spravodilivosti Monike Jankovskej.

Z uznesenia, na ktoré upozornil Denník N, vyplýva, že Jankovská, hoci v ňom nie je menovaná, je podozrivá z brania úplatkov za vybavovanie rozsudkov pre Mariana Kočnera.

"Bliž­šie nes­to­tož­ne­ná za­mes­tnan­ky­ňa Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti, naj­nes­kôr od sep­tem­bra ro­ku 2017 mi­ni­mál­ne od má­ja ro­ku 2018, v Bra­tis­la­ve a na iných ne­zis­te­ných mies­tach, na zá­kla­de po­ky­nov do­po­siaľ nes­to­tož­ne­né­ho pá­cha­te­ľa ne­zá­kon­ne ov­plyv­ňo­va­la vý­sled­ky súd­nych ko­na­ní na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va V, a to u bliž­šie ne­zis­te­né­ho zá­kon­né­ho sud­cu Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va V, kto­rý nás­led­ne pod­ľa jej po­ky­nov roz­ho­dol v zá­uj­me pá­cha­te­ľa ako jed­nej zo strán ko­na­nia bez oh­ľa­du na skut­ko­vý a zá­kon­ný stav ve­ci," stojí v uznesení.

Denník N pripomína, že polícia zobrala mobil aj sudkyni Okresného súdu Bratislava V a Jankovskej bývalej podriadenej Zuzany Maruniakovej. Malo by preto ísť o kauzu zmenky, v ktorej Maruniaková rozhodla v prospech Kočnera. Ten by mal byť nestotožneným páchateľom, keďže polícia zaistila mobily v súvislosti s jeho komunikáciou cez aplikáciu Threema.

Polícia podozrieva Jankovskú aj Maruniakovú, že konali "v roz­po­re so zákonom o sud­coch a prí­se­dia­cich, pri­čom na tom­to ko­na­ní sa rôz­nym spô­so­bom po­die­ľa­li aj bliž­šie nes­to­tož­ne­né oso­by pô­so­bia­ce mi­mo jus­tič­ných or­gá­nov, a za ta­ký­to ne­zá­kon­ný vý­kon prá­vo­mo­cí, uve­de­ný nes­to­tož­ne­ný sud­ca, bliž­šie nes­to­tož­ne­ná oso­ba vy­stu­pu­jú­ca ako za­mes­tnan­ky­ňa Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti ako aj iné do­po­siaľ nes­to­tož­ne­né oso­by žia­da­li a pri­ja­li úp­lat­ky vo for­me fi­nan­čnej ho­to­vos­ti prí­pad­ne iných ne­ná­le­ži­tých vý­hod od pá­cha­te­ľa ako aj od ďal­ších osôb, kto­ré vy­stu­po­va­li v rám­ci da­ných súd­nych ko­na­ní aj ako stra­ny ko­na­nia a ko­na­li v sú­čin­nos­ti s pá­cha­te­ľom".

Jankovská oznámila začiatkom tohto týždňa, že vo funkcii štátnej tajomníčky končí. "Mediálno-politický cirkus sa hlboko dotýka mojej rodiny, synov, matky, ktorí absolútne nemajú nič spoločne s politikou," skonštatovala s tým, že je mediálne lynčovaná.

Opäť poprela komunikáciu s Kočnerom. "Nepoznám ho, nekomunikovala som s ním ani priamo, ani osobne, ani prostredníctvom iných osôb," vyhlásila Jankovská.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.