22.08.2018, 00:00

Slovenská Nafta je blízko k ťažbe miliónov kubíkov plynu na Ukrajine

Späť na článok