Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
28.06.2018, 00:00

Deravý zákon nahráva špekulácii s bankrotmi

Zákon dovoľuje využiť osobný bankrot aj v špecifickej situácii manželov, čo umožnila novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Má to však aj úskalia.

Deravý zákon nahráva špekulácii s bankrotmi
Zdroj: Dreamstime

Novelizovaný konkurzný zákon dovoľuje riešiť zadlženého človeka tak, že sa mu za špeciálnych podmienok umožní oddlženie. Ak sa však takýto osobný bankrot týka osoby, ktorá je s partnerom v manželskom zväzku, v praxi nastávajú osobité okolnosti. Háčik je v tom, že tu vznikajú podmienky, aby sa mohlo kalkulovať s jedným akože „majetným“ manželom a druhým akože „nemajetným“, ktorý bude na seba preberať ďalšie záväzky.

Problém po zrušení konkurzu
Celá situácia má viacero úskalí a stala sa prostriedkom špekulácií manželov. Zákonodarca totiž nezohľadnil riešenie významnej skutočnosti, na čo upozorňuje Denisa Dulaková Jakúbeková, advokátka spolupracujúca s poradenskou skupinou v oblasti práva a financií HMG Advisory Group, ako aj viacerí ďalší právnici.

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii rieši oddlženie spôsobom, ktorý je verejnosti známy pod názvom osobný bankrot. Ten sa realizuje konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Zákon pritom výslovne hovorí, že režim oddlženia podlieha jeho štvrtej časti. Čo to znamená?


Ako zdôrazňuje Dulaková, ak sa realizuje formou splátkového kalendára, majetkové spoločenstvo manželov tým nie je dotknuté, trvá teda aj naďalej. Ak sa však robí formou konkurzu, zákon výslovne hovorí, že vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. „Čo sa však stane s bezpodielovým spoluvlastníctvom, ak sa konkurz zruší, to zákonodarca už nerieši. Touto skutočnosťou sa treba vážne zaoberať,“ tvrdí advokátka.

Štvrtá verzus druhá časť zákona
Čo vnímajú odborníci ako zásadný problém a o čo opierajú svoje argumenty? Predovšetkým o to, že zákon výslovne stanovil, že dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká vyhlásením osobného bankrotu. Na druhej strane – obnova zrušeného bezpodielového spoluvlastníctva už v rámci oddlženia riešená nie je.

Odborníci poukazujú na výslovné ustanovenie zákona v tom, že osobný bankrot sa má uskutočniť podľa jeho štvrtej časti, ktorá hovorí o oddlžení, no ten má vlastnú úpravu zrušenia konkurzu. Nedá sa preto postupovať podľa druhej časti toho istého zákona, podľa ktorej sa vedú konkurzy na majetok právnických a fyzických osôb – podnikateľov.

Ďalej platí, že ak z úpravy osobného bankrotu nevyplýva, že zrušením konkurzu dochádza k obnove bezpodielového spoluvlastníctva, platí stav, ktorý spôsobilo samotné vyhlásenie konkurzu, čo znamená, že toto spoluvlastníctvo ostáva naďalej zrušené.

Postup podľa Občianskeho zákonníka
Ak teda manželia chcú obnoviť predchádzajúce spoluvlastníctvo, musia postupovať podľa Občianskeho zákonníka. Ten podľa advokátky hovorí: „Ak za trvania manželstva bezpodielové spoluvlastníctvo zaniklo, môže sa obnoviť len rozhodnutím súdu vydaným na návrh jedného z manželov.“ Výnimku môže pripustiť iba osobitný zákon, ktorým by mal byť v tomto prípade zákon o konkurze a vyrovnaní. No tu je problém, chýba v ňom odkaz na jeho druhú časť, ktorá rieši situáciu so zrušeným bezpodielovým spoluvlastníctvom.


Aké rozpory vznikajú v praxi a ako by ich mal zákon doriešiť
Súčasný právny stav spojený s vyššie opísanými okolnosťami, nie je žiaduci a a nedá sa ani racionálne zdôvodniť. Bolo by preto vhodné prijať úpravu, ktorá by zaviedla pravidlo obnovy bezpodielového spoluvlastníctva manželov aj pri zrušení konkurzu v rámci osobného bankrotu. Dosiahne sa tým viacero logických následkov, a to najmä:

1. právny poriadok sa zbaví iracionálne pôsobiacej disproporcie, pri ktorej je porovnateľná situácia upravená odlišne, 2. výklad existujúceho právneho stavu bude jednoznačný a zamedzí sa rôznym výkladom, 3. manželia, ktorí chcú mať po zrušení konkurzu obnovené bezpodielové spoluvlastníctvo, nebudú musieť žiadať o jeho obnovu súd, 4. vďaka obnovenému zákonnému majetkovému spoločenstvu manželov sa zabezpečí väčšia ochrana tretích osôb, najmä veriteľov ktoréhokoľvek z manželov, 5. zamedzí sa špekulatívnym osobným bankrotom, pri ktorých sa kalkuluje s jedným „majetným“ manželom a druhým „nemajetným“ manželom, ktorý bude na seba preberať ďalšie záväzky.


ZDROJ: Denisa Dulaková Jakúbeková, advokátka spolupracujúca s HMG Advisory Group


Oddlženie: konkurz verzus splátkový kalendár

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.