15.03.2016, 17:47

Čo čaká Slovákov? Pozrite sa, aké priority bude mať nová Ficova vláda

Predstavitelia strán Smer-SD, SNS, Most-Híd a Sieť sa dohodli na programových prioritách novej vlády.

Robert Fico, Andrej Danko, Béla Bugár a Radoslav Procházka po spoločnom rokovaní
Zdroj: HN/Pavol Funtál

Oznámili to dnes po rokovaní trojčlenných delegácií. Lídri by teraz mali hovoriť o personálnych otázkach.

"Štyria predsedovia podpísali programové priority na roky 2016 až 2020, ktoré môžu tvoriť základ programového vyhlásenia vlády. Výsledok je prienikom programov a priorít týchto politických subjektov. Je to výborný základ pre vypracovanie prípadného vládneho programu," povedal líder Smeru-SD Robert Fico.

Najdôležitejšie zmeny rodiacej sa vlády:

 • zákaz privatizácie strategického majetku štátu
 • zvýšenie verejnej investície do školstva
 • prijatie účinného protischránkového zákona
 • zrušenie daňových licencií a zníženie firemnej dane

Pozrite si zoznam všetkých priorít, na ktorých sa lídri štyroch strán dohodli:

         Zdravotníctvo

 • zastúpenie opozície v kontrolných orgánov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • viditeľný posun v kvalite poskytovania zdravotníckej starostlivosti a pri transparentnom nakladaní s verejnými zdrojmi
 • obmedzenie zisku súkromných zdravotných poisťovní
 • zavedenie systému DRG v plnom rozsahu
 • plná aplikácia systému e-Health
 • skrátenie čakacích lehôt na zdravotné a ošetrovateľské výkony
 • zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov

  Regionálne rozdiely
 • rozšírenie pôsobnosti zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov na ďalšie okresy
 • nárokovateľnosť daňových úľav pre malé a stredné podniky s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta s dôrazom na najmenej rozvinuté okresy
 • osobitné stimuly pre rozvoj slovenského kúpeľníctva
 • rozvoj dopravnej infraštruktúry, osobitne rýchlostných ciest R2, R3, R4 a R7
 • prehodnotenie zrušenia vlakov interCity, príprava podmienok pre zriadenie národného leteckého a vodného dopravcu

  Polícia a súdy
 • Inštitucionálne posilnenie nezávislosti kontroly činnosti ozbrojených zborov
 • Posilnenie parlamentnej kontroly menovania prezidenta Policajného zboru SR a obmedzenie možností jeho odvolania na zákonom ustanovené dôvody
 • Zvýšenie verejnej kontroly justície od výberu cez hodnotenie až po disciplinárne konanie sudcov, posilnenie občianskeho prvku v Súdnej rade SR
 • Zvýšenie  osobnej zodpovednosti za rozhodovanie sudcov
 • Zavedenie zásadných opatrení na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia súdneho konania
 • Úsilie presadiť ústavný zákon o tvorbe Ústavného súdu SR
 • Pripraviť nový zákon o spravodajských službách a ich kontrole

  Sociálne veci a práca
 • podporou hospodárskeho rastu vytvoriť ďalších 100-tisíc pracovných miest a znížiť nezamestnanosť pod 10 percent
 • dôsledné uplatňovanie sociálneho dialógu
 • primerané zvyšovanie minimálnej mzdy, uplatňovanie pravidiel kolektívneho vyjednávania pri mzdových požiadavkách
 • adresné sociálne opatrenia
 • úprava valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií
 • zvýšenie vianočných príspevkov pre dôchodcov s dôrazom na starodôchodcov
 • flexibilita pri poberaní príspevkov pri rodičovskej starostlivosti
 • možnosť programového výberu v II. Dôchodkovom pilieri
 • sprísnenie podmienok pri poskytovaní sociálnych dávok pre osoby odmietajúce pracovať
 • podpora práce v sociálne zaostalých komunitách
 • zavedenie účinného inštitútu osobného bankrotu, boj s úžerou
 • dôsledné využívanie regulačného rámca na stabilitu cien energií

  Národnoštátne ekonomické záujmy
 • nové znenie zákona o strategických podnikov a zákaz privatizácie strategického majetku štátu
 • zvýšenie potravinovej bezpečnosti SR a podielu slovenských potravinárskych výrobkov z domácich surovín na spotrebiteľskom trhu
 • podporiť obnovu domáceho výrobného a spracovateľského potravinárskeho segmentu

  Národnostné menšiny
 • prijatie zákona o vytvorení fondu pre financovanie menšinových kultúr (verejnoprávny fond)
 • zosúladenie praxe s platným zákonom o používaní jazykov národnostných menšín
 • zmena metodiky výučby slovenského jazyky na menšinových školách v záujme jeho lepšieho ovládanie
 • vyňatie všetkých malotriednych škôl z povinných kvót na jazykovo zmiešanom území

  Životné prostredie
 • sprehľadnenie pravidiel pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • pokračovať v opatreniach na zabezpečenie splnenia záväzkov v oblasti klimatických zmien v súlade s Parížskou zmluvou (december 2015)
 • Ďalšia podpora protipovodňových opatrení

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.